MY MENU

45T파티션일반

제목

유리 파티션

작성자
관리자
작성일
2018.08.09
첨부파일0
추천수
0
조회수
847
내용
유리 파티션    판매가 : 32,000 원상부   유리  파티션

1200 x 450      = 32.000

1200 x 600      = 34.000

1200 x 900      = 37.000

1200 x 1200    = 39.000

 

1500 x 450      = 42.000

1500 x 600      = 44.000

1500 x 900      = 47.000

1500 x 1200    = 49.000

 

1800 x 450      = 52.000

1800 x 600      = 54.000

1800 x 900      = 57.000

1800 x 1200    = 59.000

 부속품       ㄱ   =  8.000

                 T    = 8.000

마감바              = 2.0000
0

게시물수정

게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.

댓글삭제게시물삭제

게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.